Nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM đã có sự phản hồi đầy lo lắng trước các quy định c...

Bất động sản đang giao dịch

Cần bán
Đất ở
Dương Kinh, TP.Hải Phòng
Visits : 318
13.500.000 VNĐ/m2
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 584
700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 419
1.700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 568
480.000.000 VNĐ
Đất ở
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 699
380.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 667
370.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 465
4.800.000.000 VNĐ
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 346
3.400.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 402
1.800.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 461
960.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 635
2.600.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 575
4.500.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
Visits : 628
1.850.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 902
800.000.000 VNĐ