Nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM đã có sự phản hồi đầy lo lắng trước các quy định c...

Bất động sản đang giao dịch

Cần bán
Đất ở
Dương Kinh, TP.Hải Phòng
Visits : 89
13.500.000 VNĐ/m2
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 117
700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 119
1.700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 151
480.000.000 VNĐ
Đất ở
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 371
380.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 317
370.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 198
4.800.000.000 VNĐ
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 143
3.400.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 184
1.800.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 195
960.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 388
2.600.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 352
4.500.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
Visits : 391
1.850.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 528
800.000.000 VNĐ