Nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM đã có sự phản hồi đầy lo lắng trước các quy định c...

Bất động sản đang giao dịch

Cần bán
Đất ở
Dương Kinh, TP.Hải Phòng
Visits : 106
13.500.000 VNĐ/m2
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 135
700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 130
1.700.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 175
480.000.000 VNĐ
Đất ở
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 386
380.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 339
370.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 227
4.800.000.000 VNĐ
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 158
3.400.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 195
1.800.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 207
960.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 404
2.600.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Visits : 362
4.500.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
Visits : 403
1.850.000.000 VNĐ
Cần bán
Nhà phố
Lê Chân, TP.Hải Phòng
Visits : 550
800.000.000 VNĐ